Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die MF Select uitbrengt voor de door haar te verrichten diensten en alle overeenkomsten die MF Select sluit omtrent de door haar te verrichten diensten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 12 september 2012 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Groningen onder aktenummer 12/20.